Thí điểm xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch tại Sầm Sơn


2

Thí điểm xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch tại Sầm Sơn

2021-06-17

Thời gian thực hiện Đề án đầu tư trên địa bàn thị xã Sầm Sơn là 2 năm kể từ khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm quy định, tổ chức thực hiện việc thí điểm tham gia giao thông của loại ô tô điện trên theo lộ trình được phê duyệt; quy định cụ thể thời gian hoạt động trong ngày, bảo đảm an toàn giao thông.

 

 

Xe ô tô điện thí điểm chở khách

 

Đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện thí điểm Đề án trên theo đúng các quy định do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành, trong đó lưu ý loại xe ô tô điện trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

 

Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa quy định việc quản lý đối với loại ô tô điện trong quá trình thực hiện Đề án thí điểm.

 

Sau 2 năm thí điểm, Bộ Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và UBND tỉnh Thanh Hóa tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án thí điểm trên, đề nghị cơ chế quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Xe ô tô điện chở khách thí điểm

 

Trong 6 tháng đầu năm 2012, ước tính thị xã Sầm Sơn đã đón được gần 1,27 triệu lượt khách, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2011 và đạt 57,7% so với kế hoạch năm 2012; doanh thu ước đạt 543 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ 2011 và đạt 49,4% kế hoạch năm 2012.

 

Trong đó, riêng tháng 6/2012, toàn thị xã Sầm Sơn đã đón được 294.000 lượt khách du lịch, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2011; doanh thu đạt 216 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2011.

Ý kiến của bạn