Xe điện chở khách du lịch, xe điện sân golf


  • Slide 4
  • Slide 3
  • xedienchokhach-top1
  • Xe dien Slide 2
  • Slide 5
  • Slide 6

Bộ Phận Kinh Doanh
NGUYỄN HOÀNG SƠN (ĐẠI DIỆN MIỀN NAM)

NGUYỄN HOÀNG SƠN (ĐẠI DIỆN MIỀN NAM)

Điện thoại: 0915.680.139

Email: kinhdoanh@kingpark.vn

NGUYỄN HOÀNG PHÚC (ĐẠI DIỆN MIỀN BẮC)

NGUYỄN HOÀNG PHÚC (ĐẠI DIỆN MIỀN BẮC)

Điện thoại: 0911.394.538

Email: gdmb@kingpark.vn

Bộ Phận Kỹ Thuật
TRẦN VĂN HOÀNG (GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT)

TRẦN VĂN HOÀNG (GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT)

Điện thoại: 0903.111.747

Email: kythuat@kingpark.vn

PHẠM VĂN THANH

PHẠM VĂN THANH

Điện thoại: 0918.078.139

Email: kythuat1@kingpark.vn

Bộ Phận Kế Toán
ĐẶNG THỊ MỸ BÌNH (KẾ TOÁN TRƯỞNG)

ĐẶNG THỊ MỸ BÌNH (KẾ TOÁN TRƯỞNG)

Điện thoại: 0917.980.139

Email: ketoan1@kingpark.vn

ĐẶNG THỊ XU KA

ĐẶNG THỊ XU KA

Điện thoại: 0918.245.139

Email: ketoan2@kingpark.vn

Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng
NGUYỄN ĐÌNH TÚ

NGUYỄN ĐÌNH TÚ

Điện thoại: 0914.614.139

Email: cskh1@kingpark.vn

LƯU THỊ BÍCH PHƯƠNG

LƯU THỊ BÍCH PHƯƠNG

Điện thoại: 0166.9592.287

Email: cskh2@kingpark.vn

Liên kết với chúng tôi qua mạng xã hội